Зах зээлийн талаарх мэдлэг гэж …

Зах зээлийн талаар мэдлэгтэй байна гэдэг нь яавал өөрийн бүтээгдэхүүнийг бусдаас илүү борлуулж чадах вэ гэдгийг л мэдэх тухайд асуудал юм. Туршлагаас үзэхэд энэ зорилгоор дараах чиглэлээр…… Read more “Зах зээлийн талаарх мэдлэг гэж …”

Advertisements

Зорилготойгоор суралцахгүй юм бол алданаасаа л суралцах болно

Өрсөлдөөний ач холбогдлыг тайлбарлах зорилгоор доорх фото зургийг ашигласан болохоос улс төржихгээгүй гэдгийг эртнээс хэлэх нь зөв юм. Бидний суралцаж буй байдлыг илрэхий харуулж чадах хамгийн сайн…… Read more “Зорилготойгоор суралцахгүй юм бол алданаасаа л суралцах болно”

Мэдээллийн боловсруулалт буюу суралцах явц

“Мэргэжлийн мэдлэг” лекцийн хэсгээс “… Ингэхээр хүн өөрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд мэдлэгийг тогтмол ахиулж энгийнээс нарийн болгож байх хэрэгтэй юм. Японы компаниудын хувьд мэдлэгийг ахиулах нь…… Read more “Мэдээллийн боловсруулалт буюу суралцах явц”