Шинэчлэл өөрчлөлтийн менежмент

Consult Expo 2018 дээр тавьсан илтгэл Нийтлэг асуудлууд Компаниудын гүйцэтгэлийг авч үзвэл нийтлэг хэд хэдэн дутагдал илэрхий ажиглагддаг. Нэгдүгээрт, ихэнх компаниуд бүх хөрөнгөө барьцаалж дааж барагдашгүй өр…… Read more “Шинэчлэл өөрчлөлтийн менежмент”

Advertisements