Бодит туршлага болон хийсвэр төсөөллийг тархи ялгаж мэддэггүй

Хүний үнэ цэнэ лекцийн хэсгээс: “Хандлага” 1995 онд Харвардын Анагаахын сургуулийн эрдэмтэн Алваро Паскаль-Леонэ нэг ийм судалгаа хийсэн аж. Тэрээр хэсэг хүүхдүүдийг хоёр бүлэгт хувааж эхний бүлгийн…… Read more “Бодит туршлага болон хийсвэр төсөөллийг тархи ялгаж мэддэггүй”