Зах зээлийн талаарх мэдлэг гэж …

Зах зээлийн талаар мэдлэгтэй байна гэдэг нь яавал өөрийн бүтээгдэхүүнийг бусдаас илүү борлуулж чадах вэ гэдгийг л мэдэх тухайд асуудал юм. Туршлагаас үзэхэд энэ зорилгоор дараах чиглэлээр…… Read more “Зах зээлийн талаарх мэдлэг гэж …”

Advertisements