Category: Манлайлал

Авралгүйг ухамсарласны улмаас бий болох олдмол гутрал

1965 онд АНУ-ын Корнеллийн их сургуулийн сэтгэл зүйч Martin Seligman нэг ийм судалгаа хийжээ. Түүний судалгаагаар хүний итгэл ямар чухал болохыг тод харуулж чадсан аж. Судалгааны зорилгоор нэг том авдар маягийн хайрцаг […]

Манлайлалын ач холбогдолын талаар

Байгууллагын шинэчлэл өөрчлөлтийг хийх нь менежерүүдийн хувьд хамгийн хэцүү даалгаварын нэг гэж үздэг. Энэ нь аргагүй юм. Учир нь шинэчлэл өөрчлөлтийг хийнэ гэдэг нь нэг талаас хэвшмэл сэтгэлгээнээс хальсан үйлдлүүдийг хийхийг шаарддаг […]

Монгол хүнийг манлайлалхад амаргүй

Францын их хааны цэцэрлэг юугаар алдартай вэ гэвэл төгс геометрийн хэлбэрийн дагуу хийгдсэн байдаг нь хүмүүсийг ихээр гайхшруулдаг. Их хэмжээний талбайд шугамаар татсан мэт эмх цэгцтэй цэцэрлэг байгуулсан нь үнэхээр сэтгэгдэл төрүүлэхээр […]