Компанийн “улс төр”

Залуу хүн ажилд шинээр ороход шинэ ажлын газрын хүмүүсийн хоорондын харилцаа, захирлын зан араншин, сэтгэл зүй, тухайн байгууллагад амжилттай ажиллахад юу тус нэмэр болдог, бичигдээгүй ямар дүрэм,…… Read more “Компанийн “улс төр””

Advertisements