Компанийн “улс төр”

Залуу хүн ажилд шинээр ороход шинэ ажлын газрын хүмүүсийн хоорондын харилцаа, захирлын зан араншин, сэтгэл зүй, тухайн байгууллагад амжилттай ажиллахад юу тус нэмэр болдог, бичигдээгүй ямар дүрэм, журам үйлчилдэг зэрэг асуудлын талаар […]

Advertisements

Personal Mastery буюу Өрсөлдөх чадвар (Сургалтын танилцуулга)

1.    Сургалтын агуулга ба зорилго Монгол компаниудад тулгамдаж буй нийтлэг хэд хэдэн асуудлуудын нэг бол ажилчдын тогтвор суурьшилтай ажиллах асуудал юм. Өнөөдөр “цэнхэр захтануудын” ажлыг хийх хүн үнэхээр хомс байгаа. Энэ байдал […]

Жон Кеннедигийн метр

Personal Mastery лекцийн хэсгээс: …. Нью Йоркийн дуудлага худалдаагаар Америкийн 35 дугаар ерөнхийлөгч Жон Кеннедигийн хэрэглэж байсан метрийг нэг хүн 48 мянган ам доллараар худалдан авсан түүх байдаг. Уг метрийн бодит үнэлгээ […]