Author Archives

Tsetsen

Монголын хувийн хэвшлийн хөгжлийн чиглэрээр 22 гаруй жил ажилласан. Тэр дундаа зөвлөлгөө өгөх салбарт 18 жил ажилласан. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн компаниудад зөвлөхөөр, үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар ажилласан. Өнгөрсөн хугацаанд гадаадын хөрөнгө оруулалт татах, уул уурхай төслүүдийг сонгон шалгаруулах, компанийн болон төслийн гүйцэтгэлийг үнэлэн дүгнэх, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулах, бизнес процесс загварчлах зэрэг чиглэлээр төвлөрөн ажиллаж ирсэн нэгэн.

Компанийн “улс төр”

Залуу хүн ажилд шинээр ороход шинэ ажлын газрын хүмүүсийн хоорондын харилцаа, захирлын зан араншин, сэтгэл зүй, тухайн байгууллагад амжилттай ажиллахад юу тус нэмэр болдог, бичигдээгүй ямар дүрэм, журам үйлчилдэг зэрэг асуудлын талаар […]

Advertisements

Personal Mastery буюу Өрсөлдөх чадвар (Сургалтын танилцуулга)

1.    Сургалтын агуулга ба зорилго Монгол компаниудад тулгамдаж буй нийтлэг хэд хэдэн асуудлуудын нэг бол ажилчдын тогтвор суурьшилтай ажиллах асуудал юм. Өнөөдөр “цэнхэр захтануудын” ажлыг хийх хүн үнэхээр хомс байгаа. Энэ байдал […]

Жон Кеннедигийн метр

Personal Mastery лекцийн хэсгээс: …. Нью Йоркийн дуудлага худалдаагаар Америкийн 35 дугаар ерөнхийлөгч Жон Кеннедигийн хэрэглэж байсан метрийг нэг хүн 48 мянган ам доллараар худалдан авсан түүх байдаг. Уг метрийн бодит үнэлгээ […]