Day: July 2, 2019

Зорилготойгоор суралцахгүй юм бол алданаасаа л суралцах болно

Өрсөлдөөний ач холбогдлыг тайлбарлах зорилгоор доорх фото зургийг ашигласан болохоос улс төржихгээгүй гэдгийг эртнээс хэлэх нь зөв юм. Бидний суралцаж буй байдлыг илрэхий харуулж чадах хамгийн сайн жишээ болж байгаа болохоор л […]

Advertisements