Зорилготойгоор суралцахгүй юм бол алданаасаа л суралцах болно

Өрсөлдөөний ач холбогдлыг тайлбарлах зорилгоор доорх фото зургийг ашигласан болохоос улс төржихгээгүй гэдгийг эртнээс хэлэх нь зөв юм. Бидний суралцаж буй байдлыг илрэхий харуулж чадах хамгийн сайн…… Read more “Зорилготойгоор суралцахгүй юм бол алданаасаа л суралцах болно”

Advertisements