Day: May 6, 2019

Бизнес ухаан гэж юуг хэлэх вэ?

“… Бизнесийг амжилттай эрхлэхэд Монголчууд бидний ярих дуртай амьдрах ухаан гэдэгтэй адил өөрийн гэсэн бизнес ухаан бас бий. Үүнийг англиар бол “ноу-хау” заримдаа “инсайтс” (insights буюу товч шийдлүүд) гэдэг. Инсайтс гэдэг энэ үгийг […]

Advertisements