Day: April 18, 2019

Хүний үнэ цэнийг бүрдүүлэх хүчин зүйлс: ур чадвар ба мэдлэг

(Мэргэжлийн ур чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх тухай лекцийн оршил хэсэг) … Энэ сэдэв яагаад чухал вэ гэвэл? монголчууд бид мөнгө олохын тулд хууль бус үйлдлүүдийг хийх нь нийгэмд газар авч хавтгайрсан төдийгүй хууль […]

Advertisements