Day: April 11, 2019

“Холын зорилго үгүй аваас ойрийн зовлон оршино”

Зорилготой хүн зорилгогүй нэгнээс зарчмын том ялгаатай гэдгийг хүн болгон л мэднэ. Хэдийгээр энгийн ойлголт боловч зорилготой хүнийг зорилогогүй нэгнээс яг юу илүү болгоод байдгийг тайлбарлах гэхээр тэр болгон оновчтой хариулт олдохгүй […]

Advertisements