“Холын зорилго үгүй аваас ойрийн зовлон оршино”

Зорилготой хүн зорилгогүй нэгнээс зарчмын том ялгаатай гэдгийг хүн болгон л мэднэ. Хэдийгээр энгийн ойлголт боловч зорилготой хүнийг зорилогогүй нэгнээс яг юу илүү болгоод байдгийг тайлбарлах гэхээр…… Read more ““Холын зорилго үгүй аваас ойрийн зовлон оршино””

Advertisements