Day: April 2, 2019

Хийж буй ажилдаа хэрхэн дуртай болох вэ?

(Хүний үнэ цэнэ лекцийн хэсгээс) “… Дэлхийд өрсөлөхүйц ур чадварыг яаж хөгжүүлдэг вэ гэсэн асуулт гарах байх. Эрдэмтэдийн олж тогтоосноор бол ямар ч ур чадварыг дэлхийд өрсөлдөх хэмжээнд хүргэхийн тулд хамгийн багадаа […]

Advertisements