Сургалтууд

Вэбсайтын энэ хэсэгт бидний санал болгож буй сургалтуудын материалуудыг олж үзэж болно. Бид дараах 2 чиглэлээр сургалтуудыг байгууллага болон хувьд хүмүүст хийж байна.

1. Манлайлал ба удирдах арга зүй

  • Сэдэлжүүлэлт: Хамт олныг бодитоор хэрхэн сэдэлжүүлэх вэ?
  •  Асуултаар удирдахуй:
  • Бүтэц зохион байгуулалт – Ерөнхий танилцуулга
  • Бизнес процесс ба процессийн зургийг хийх – Ерөнхий танилцуулга ба бизнес процессийг хэрхэн хийх тухай

2. Өрсөлдөх чадвар буюу Personal Mastery хөгжүүлэх замаар өөрийн үнэ цэнийг хэрхэн нэмэгдүүлэх тухай цуврал лекц

Танилцуулга нь:  Personal Mastery буюу Өрсөлдөх чадварын тухай (Сургалтын танилцуулга)

Advertisements