Сургалтууд

Вэбсайтын энэ хэсэгт бидний санал болгож буй сургалтуудын материалуудыг олж үзэж болно. Бид дараах 2 чиглэлээр сургалтуудыг байгууллага болон хувьд хүмүүст хийж байна.

1. Байгууллагын зан төлөв

 

2. Өрсөлдөх чадвар буюу Personal Mastery хөгжүүлэх замаар өөрийн үнэ цэнийг хэрхэн нэмэгдүүлэх тухай цуврал лекц

Танилцуулга нь:  Personal Mastery буюу Өрсөлдөх чадварын тухай (Сургалтын танилцуулга)

 

Advertisements