Сургалтууд

Вэбсайтын энэ хэсэгт бидний санал болгож буй сургалтуудын материалуудыг олж үзэж болно. Бид дараах 2 чиглэлээр сургалтуудыг байгууллага болон хувьд хүмүүст хийж байна.

 1. Байгууллагын зан төлөв (Organisational Behavior) – (удахгүй нийтлэгдэнэ)
  • Сэтгэл хөдлөлийг удирдах чадамж (Emotional Intelligence)
  • Шийдвэр гаргах
  • Хувь хүний суралцах чадвар
  • Сэдэлжүүлэлт ба сэтгэл ханамж (Motivation & Satisfaction)
  • Бүтэц зохион байгуулалт – Ерөнхий танилцуулга
  • Байгууллагын хөгжил ба үе шатууд
  • Байгууллага дахь улс төр
  • Байгууллагын соёл
 2. Өрсөлдөх чадвар
Advertisements