Бидний тухай

“Менежментийн тухай ярилцья” вэбсайт нь бизнесийн байгууллагыг удирдахад шаардагдах мэргэжлийн мэдээлэл бүхий Интернетийн орчин дахь олон нийтэд нээлттэй анхны эх үүсэвэр юм. Энэ зорилгоор байгууллагын зан төлөв, манлайлал, хэмнэлттэй үйлдвэрлэл, бизнесийн загвар ба процесс, хөрөнгө оруулалт ба нэгтгэл ба худалдан авалт гээд менежменттэй холбоотой мэргэжлийн мэдээллийг тогтмол нийтлэх болно.

Бидний эрхэм зорилго бол бизнес эрхлэлт ба менежментийн чиглэлээрх мэргэжлийн мэдээллээр хамгийн баян олон нийтэд нээлттэй онлайн номын сан болох явдал юм.

Вэбсайтыг хөтлөхдөө бид өөрсдийн хувийн туршлага дээр тулгуурлан бичсэн блог, гадаадын мэргэжлийн сэтгүүлд нийтэлсэн академик нийтлэлүүдийг орчуулж нийтлэхээс гадна бодит кейс ба сургалтын материалуудыг бас байршуулах юм. Хэрэв уншигч та нэг чиглэлийн сэдвээр нийтэлж буй материалуудыг тогмол унших юм бол гадаадын топ бизнесийн сургуулиудын бизнесийн удирдлагын магистрын түвшинд зайлшгүй уншиж танилцсан байх шаардалгатай гэж үздэг материалуудтай бүрэн танилцаж чадах юм.

Дашцэрэнгийн Цэцэн (админ) нь Монголын хувийн хэвшлийн хөгжлийн чиглэрээр 20 гаруй жил ажилласан. Тэр дундаа зөвлөлгөө өгөх салбарт 16 жил ажиллаж ирсэн нэгэн. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн компаниудад зөвлөхөөр, үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар ажиллаж ирсэн. Гадаадын хөрөнгө оруулалт, уул уурхай төслүүдийг сонгон шалгаруулах, компанийн болон төслийн гүйцэтгэлийг үнэлэн дүгнэх, холбогдох дүн шинжилгээ хийх, бизнес процесс загварчлах зэрэг чиглэлээр төвлөрөн ажиллаж ирсэн нэгэн. Москвагийн Олон улсын харилцаа дээд сургуулийг олон улсын харилцааны мэргэжлээр, Ливэрпулийн их сургуулийг бизнесийн удирдлагаар тус тус төгссөн.

Балжиннямын Баттуяа нь Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийг санхүүгийн менежемент мэргэжилээр, Австрали улсын Нью Кастелийн Их Сургуулийг бизнесийн удирдлагаар тус тус дүүргэсэн. Бизнесийн инкубацийг хөгжүүлэх замаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, жижиг дунд бизнес эрхлэх аж ахуйн нэгжийн чадавхийн судалгаа зэрэг судалгааны ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Баттуяа нь өнгөрсөн хугацаанд санхүүгийн дүн шинжилгээ, төлөвлөлт ба тооцоолол, төслийн менежмент ба гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийж гүйцэтгэх зэрэг асуудлуудаар төвлөрөн ажиллаж ирсэн.

Одончулуун Мөнхзул нь Монгол Улсын Их сургуулийг хэл шинжлэл, соёл судлаач мэргэжилээр төгссөн. Хүний нөөц болон маркетингийн чиглэлээр ажиллаж ирсэн. НҮБ, Нийслэлийн залуучууд инновацийн төв болон бусад залуучуудыг дэмжих байгууллагын холбогдох сайн дурын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог бөгөөд идэвхтэй Фрийлансер орчуулагч, эвент менежер хийдэг. Одоогоор технологийн хөгжлийн салбарт ажиллаж байна. 

Advertisements